350 jaar Stad Blokzijl

In het jaar 2022 hopen wij het 350 jarig bestaan van de stadsrechten welke Blokzijl toen heeft verworven groots te kunnen vieren. In het afgelopen jaar is daar een aanzet toe gegeven omdat het uiteraard veel voorbereidingstijd zal vergen.

Stichting de Stad Blokzijl heeft hierin het voortouw genomen en in het voorjaar, toen het nog kon, alle verenigingen, stichtingen en scholen uitgenodigd en twee avonden belegd om over dit heugelijke feit te overleggen. Van hieruit is een werkgroep ontstaan welke verder zal gaan kijken op welke manieren het 350 jarig bestaan gevierd kan worden. Hopelijk kunnen we komend voorjaar bij elkaar komen, want iedereen was en is het er over eens dat dit feit zeker groots gevierd moet worden.

Vele ideeën en herinneringen aan 1972 toen het 300 jarig stad Blokzijl groots is gevierd zijn de revue gepasseerd. Activiteiten welke bijvoorbeeld naar voren kwamen zijn een reünie, historisch feest in kledij van toen, openluchttheater en of concerten op de kolk, optocht, lichtshow/vuurwerk en bijvoorbeeld uitgifte van een jubilieumboek.  Belangrijke data voor de viering zijn 23 Augustus, de dag van de bevrijding en 9 oktober, de dag dat de stadsrechten zijn verleend.

Nu is het aan de werkgroep om met een mooi plan te komen en vervolgens deze aan de bevolking voor te kunnen leggen en vandaar uit verder te kunnen gaan werken. Wellicht heeft u zelf ook nog idee of wilt u zicht juist inzetten voor deze festiviteiten, stuur dan gerust uw idee en gegevens naar: 350jaarstadblokzijl@gmail.com. De werkgroep kan alle hulp gebruiken.