8e Ronde Tafel Gesprek

75 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat?  

In ons Ronde Tafel gesprek willen we in gesprek gaan over ervaringen en visies om vrede en veiligheid te bevorderen in onze samenleving. Geen theorie maar praten over wat we zelf kunnen bijdragen aan een vreedzame omgeving en samenleving.
Brigadegeneraal De Jong is bereid om als inleider zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als militair met ons te delen. Hij zal aangeven hoe we hiermee al 75 jaar vrede hebben in ons deel van de wereld, wat het ons heeft gebracht en hoe we deze vrede kunnen doorgeven. Brigadegeneraal De Jong, is Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte. De gespreksleider is Andries Bakker, oud predikant van de doopsgezinde gemeente Blokzijl.

De avond zal gehouden worden op dinsdag 20 oktober en begint om 20:15 in ’t Lam, Blokzijl. Entree is € 5,00 voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperkt tot maximaal 20 personen. Opgave kan per mail naar: pmuller2@freeler.nl.