Bericht gemeente Steenwijkerland

De jaarwisseling 2020-2021 zal door het coronavirus anders gevierd worden dan normaal. We zullen dit jaar heel goed rekening moeten houden met de coronamaatregelen. Dat is nodig omdat we verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen moeten gaan. Dit heeft gevolgen voor de viering van onze jaarwisseling. Hieronder leest u wat deze gevolgen zijn.

Informatie over de coronamaatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Vuurwerkverbod

De verkoop, het vervoer en het afsteken van vuurwerk is dit jaar verboden. Kijk voor meer informatie over het vuurwerkverbod op www.rijksoverheid.nl/vuurwerk

Vreugdevuren

Vreugdevuren zijn niet toegestaan.

Carbidschieten

In onze gemeente mag op 31 december tussen 10.00 uur en 20.00 uur met carbid geschoten worden. Dat mag alleen op locaties binnen de bebouwde kom die door het college zijn aangewezen. Buiten de bebouwde kom mag alleen op privéterreinen en na toestemming van de eigenaar met carbid worden geschoten. Op alle andere plaatsen mag het dus niet.

Niet toegestaan

Dit jaar zijn op de locaties waar met carbid mag worden geschoten geen (party)tenten, vuren, versterkte muziek of alcohol toegestaan. De groepsgrootte is maximaal 2 personen en zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden.

Melding doen van carbidschieten

We vragen mensen die met carbid willen schieten hierover vooraf een melding aan ons te doen Op deze manier houden we overzicht waar met carbid geschoten wordt..

Wie is de BOCK?

Carbidschieten is niet voor beginners en ‘amateurs’. U moet goed weten wat u doet wanneer u met gas en vuur aan de slag gaat. Hoe voorkomt u dat er ongelukken gebeuren? Daar geeft de BOCK-campagne tips voor. BOCK staat voor de Bewust Oplettende Carbid Knaller. Informatie hierover vindt u op de website wieisdebock.nl