Blokzijl Vitaal vergadering 7 november

Maandag 7 november vindt in De Ploats weer de maandelijkse vergadering plaats van Blokzijl Vitaal. In deze bijeenkomsten kunnen verenigingen, stichtingen en burgers, die initiatieven hebben voor hun vereniging/stichting of Blokzijl, ondersteuning krijgen en ideeën uitwisselen. De avond begint zoals gewoonlijk om 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Als u een aanvraag wilt indienen voor een bijdrage vanuit Blokzijl Vitaal dan vragen wij u dit te doen vóór 10 november 2016. Wij vragen u daarvoor het eerder rondgestuurde aanvraagformulier te gebruiken. Wilt u dit opvragen bij of sturen naar de voorzitter van Blokzijl Vitaal: de heer AJ de Jong (email: jaj@xs4all.nl). Op 21 november 2016 komt de Raad van Advies bijeen om de aanvragen te beoordelen. Mocht het u niet lukken om uw aanvraag voor die datum klaar te hebben, dan adviseren we u een kleine notitie te sturen zodat het bestuur op de hoogte is van uw plan en daar met het budget voor volgend jaar rekening mee kan houden. Zonodig kan de Raad van Advies in het eerst kwartaal van 2017 opnieuw bij elkaar komen.