Informatie over het baggeren van de stadsgrachten van Blokzijl

2017-01-13 Projectinformatie baggeren stadsgrachten Blokzijl
Bijlage overzichtskaart te baggeren watergangen Blokzijl + de gegarandeerde dieptes