Mededeling gemeente mbt vaccinaties

De afgelopen maanden kregen we signalen van inwoners die zich zorgen maken over het sluiten van
bloedpriklocaties door de Isala klinieken vanwege de coronacrisis. Met name toen er geluiden
kwamen dat een aantal tijdelijke sluitingen definitief zou worden. Het zijn zorgen die we begrijpen.
Voor ons als gemeente waar de inwoner op 1 staat, was dit dan ook reden om contact te zoeken met
een aantal huisartsen, Zilveren Kruis en de Isala klinieken. In deze brief praten we u bij over de
uitkomsten van die overleggen.

Bloedprikken en het coronavirus

Tot het uitbreken van het coronavirus was er in veel kernen op gezette tijden een inlooplocatie voor
bloedprikken. Inwoners konden hier na een verwijzing van een huisarts of specialist terecht. Door
corona kwam hier verandering in. Meerdere locaties werden tijdelijk gesloten, bloedprikken kon
alleen op afspraak en de vrije inloop verdween. Het zijn tijdelijke maatregelen die genomen zijn. In de
ziekenhuislocaties (Zwolle, Meppel en de poli in Steenwijk) bleef het bloedprikken mogelijk.

Minder bloedprikken

Uit het overleg met de bovengenoemde organisaties bleek dat mensen met trombose-medicatie het
meest gebruikmaken van de mogelijkheid voor bloedprikken. Zij moesten zich – om de juiste
medicatie te kunnen geven – iedere 6 weken laten prikken. Inmiddels is er een nieuwe en meer
gebruikersvriendelijke trombose-medicatie beschikbaar. Hierbij is een jaarlijkse bloedcontrole
voldoende. Dat is goed nieuws voor de betrokken inwoners. Gevolg van deze gebruiksvriendelijke
methode is wel dat de behoefte aan bloedprikken aanzienlijk is gedaald.

Bloedprikken blijft mogelijk in Steenwijkerland

Isala heeft ons verzekerd dat het hun intentie is om priklocaties in onze gemeente te blijven
aanbieden. Ze zijn bekend met de uitgestrektheid van ons gebied en de beperkte openbaar
vervoersmogelijkheden. Daarom kijken ze naar maatwerk en naar de lokale behoefte. Dit doen zij in
overleg met de huisartsen. De stand van zaken van priklocaties in onze gemeente is als volgt:
• Steenwijk: er is een priklocatie bij de poli
• Vollenhove: huisartsenpraktijken doen het bloedprikken zelf
• Sint Jansklooster: er is een priklocatie in de Sint Janskamp (vanwege de terugloop in
patiënten is deze locatie 1 x per week beschikbaar – in plaats van 3 x per week)
• Oldemarkt: er is een priklocatie bij De Landerijen
• Steenwijkerwold: de priklocatie bij Hoogtij gaat weer open met een aangepaste frequentie
van 1 x per 2 weken
• Blokzijl: op dit moment hebben huisartsen in en met het Antonius ziekenhuis in Emmeloord
een priklocatie gerealiseerd. Isala gaat met hen in gesprek om te kijken wat wenselijk en
mogelijk is
• Giethoorn: Isala is in gesprek met huisartsen om te kijken naar maatwerk

Aanbod voor thuis prikken
Het is en blijft voor huisartsen mogelijk om inwoners aan te melden voor ‘thuis prikken’. Dit wordt
georganiseerd door Isala die hiervoor verschillende routes in het werkgebied rijdt. Mensen kunnen
daardoor over het algemeen binnen 2 dagen geprikt worden.
Hoewel we als gemeente in deze kwestie formeel geen rol hebben, vinden we het belangrijk voor onze
inwoners dat zij gebruik kunnen maken van zorg dichtbij. Daarom zijn we blij met de toezegging van
Isala om zich daarvoor te blijven inzetten. We hopen dat deze informatie ook u duidelijkheid geeft.