Nieuw bestuur PB Blokzijl

Het bestuur van Plaatselijk Belang Blokzijl heeft onlangs een stevige metamorfose doorgemaakt. Op Steven de Jonge na, zit er een compleet nieuw bestuur. Pieter Muller werd tijdens de eerste bestuursvergadering benoemd tot voorzitter. De wisseling van de wacht kwam vooral tot stand vanwege het aftreden volgens schema van enkele zittende bestuurdersleden.

Muller heeft een eigen juridisch advieskantoor. Omdat hij zelfstandig werkt kon hij de Randstad verruilen voor Blokzijl. Muller: “Toen we hier voor het eerst naartoe kwamen, waren we meteen onder de indruk van de Weerribben-Wieden, van Blokzijl en het natuurschoon. Omdat ik me graag inzet voor de samenleving, ben ik betrokken geraakt bij PB. Ik heb er enorm veel zin in. We hebben een goeie groep mensen verzameld die met ons meedoen om Blokzijl op te stoten in de vaart der volkeren.’’

Het idee is om de bestuursstructuur te veranderen. Muller: “We willen veel meer mensen betrekken bij het maken van de plannen, maar ook bij de besluitvorming. Waardoor we veel beter weten wat er speelt in Blokzijl en wat de bewoners bezighoudt. Zowel jong als oud(er). Er is een soort algemeen bestuur met vertegenwoordigers uit alle geledingen en een dagelijks bestuur. We willen met hulp en inbreng van de plaatselijke bevolking een aantal thema’s benoemen waar we de komende jaren mee aan de slag willen. Zaken als wonen, economie, verkeer, cultuur, toerisme, (water)recreatie infrastructuur en duurzaamheid. Waarbij de leefbaarheid de boventoon voert.’’

Ook de positie van Blokzijl in de Weerribben-Wieden staat op de agenda. Volgens Muller liggen daar kansen voor Blokzijl. ”De toeristische aantrekkingskracht van Blokzijl is groot. Het is economisch een belangrijke factor, maar het moet hier ook fijn zijn om te wonen en te werken. Het zoeken naar de juiste balans wordt de grote uitdaging op dit gebied de komende jaren.’’

Naast Pieter Muller bestaat het nieuwe bestuur van Plaatselijk Belang Alfred Meedendorp (penningmeester), Ab Tolner, Fred Postma en Steven de Jonge. PB Blokzijl is nog op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden. Het streefgetal is zeven. Naast het bestuur komen er verschillende commissies die zich over de verschillende thema’s gaan buigen. Zodra het kan (qua Corona) krijgen alle bewoners de kans mee te denken, mee te doen, met de nieuwe opzet. Muller tenslotte: “Om draagvlak te krijgen voor het beleid, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen betrekken bij het maken van de plannen.’’

Mededeling met betrekking tot incasso contributie. De incasso voor de contributie voor dit jaar is onlangs verstuurd. Leden die geen automatische afschrijving hebben, krijgen een dezer dagen een brief met het verzoek om de contributie per incasso af te dragen. Ook gaat het bestuur op pad om nieuwe leden te krijgen.