Nieuws van Plaatselijk Belang Blokzijl

PBB verricht haar werk veelal in ‘stilte’: contact met de gemeente, andere plaatselijk belangen, groenonderhoud, verkeer en wegen, te veel om allemaal op te noemen. Daarbij hebben we niet doorlopend uw mening nodig, direct betrokkenen worden ingeseind en op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Daar waar nodig wordt gepubliceerd. Op dit moment zijn er drie zaken waarover we juist wel uw mening willen weten: de omleidingsweg, mogelijke woonwensen en voorlichting over de komst van een zonne-energiecoöperatie.
Aan alle bewoners gevraagd hun mening over een mogelijke omleidingsweg. Dit gaat aan de hand van een enquêteformulier, waarop wordt het waarom van een omleidingsweg wordt uiteengezet en waarop aangegeven kan worden wie vóór of tegen is. Dat formulier, uiteraard ingevuld, wordt ook weer bij u opgehaald. In de voorbereidende gesprekken met overheden gaat de uitkomst worden gebruikt. Daarnaast is PB benieuwd naar uw mening over mogelijke woonwensen in Blokzijl en de ontwikkelingen op gebied van zonnepanelen.

Mocht u geen formulier hebben gekregen, klik dan hier om een formulier aan te vragen.