Plaatselijk Belang Blokzijl

Bestuur Plaatselijk Belang:

Voorzitter: Pieter Muller, 06-51526385, pmuller2@freeler.nl

Secretaris: nader in te vullen

Penningmeester: Alfred Meedendorp, alfredmeedendorp@gmail.com

Lid (en tijdelijk secretaris): Steven de Jonge 06-51356833 E: jongedes@zonnet.nl

Lid: Berry van Egten, 06-53346980, berry@berluxlichtarchitectuur.nl

Lid: Fred Postma, 06-57778378, fredpostma@planet.nl

Lid worden van Plaatselijk Belang Blokzijl?

Lid worden van Plaatselijk Belang kan door een e-mail te sturen naar plaatselijkbelang@blokzijl.nl Onder vermelding van naam, adres, postcode en telefoonnummer. Dan nemen we contact met u op om eea in orde te maken.

Werkgroepen Plaatselijk Belang Blokzijl

Werkgroep Duurzaamheid: Pieter Muller (voorzitter), Heike van Blom, Hendrik Donker, Fred Postma

Klik hier om de brief te lezen die de werkgroep verstuurde aan gemeente Steenwijkerland mbt ontwikkelingen zonneveld(en) vlakbij Blokzijl.

Samenstelling commissies  en werkgroepen PBB per oktober 2021

Commissies

Verkeerszaken en openbare ruimte

Voorzitter: Steven de Jonge, Lieuwe Oenema secr.
Leden: Aafje Wouters, Albert Jager, Sieger Elzinga, Ben van Benthem, Hessel Hoekstra, Marcel Leeuw, Tinus Galema, Johan Schoppert, Ab Tolner

Wonen en omgeving

Voorzitter: Pieter Muller
Leden: Heike van Blom, Ab Tolner, Alfred Meedendorp, Gertjan Bouwhuis, Jan Veeneman, Marion Kuik, Nick Mondria, Teun Boxum, Dylan de Lange

Binnen deze commissie is Werkgroep Nieuwe Buurt (voor starters woningen) opgericht: Marion Kuik, Alfred Meedendorp, Teun Boxem, Jan Veeneman, Nick Mondria en Dylan de Lange

(Economische zaken, ondernemers en bedrijven (nog niet actief)

Leden: Alfred Meedendorp en Sieger Elzinga. Niet actief agv BC Steenwijkerland en BC Blokzijl)

Toerisme, recreatie en water

Voorzitter: Johan Schoppert
Leden: Gerard Veenstra, Fred Postma, Alko Tolner, Marion Kuik, Ludwig Lassche

Cultuur & Historie

Voorzitter: Louis Heyman
Leden: Lieuwe Oenema,  Klaas Bergkamp,  Steven de Jonge, Hessel Hoekstra

Stadsvisie

Berry van Egten, Janco Dragt, Emile van Waegeningh, Fred Postma, Pieter Muller

PR, Communicatie & evenementen

Voorzitter: Fred Postma
Leden: Karin Klomp, Bert van der Stelt

Jeugd, Jongeren & sport

Voorzitter: Marion Kuik
Leden: Janco Dragt, Jeroen van Duijvenvoorde, Petra Roubos, vertegenwoordigers van beide scholen?

Werkgroepen:

Dodenherdenking 4 mei

Voorzitter: Steven de Jonge, 
Lieuwe Oenema,  Marco Otto,  Albert Jager, Pieter Muller, Andries Bakker, Jelle Vonk

Schutterij

Voorzitter: Steven de Jonge
Manschappen:  Erik Bergkamp, Marco Otto,  Lieuwe Oenema, Jan Bakker, Fokko van Beek,  Klaas Otten, Gerard Veldkamp,  Wiljan Otten, Egbert Zeinstra

Duurzame energie

Voorzitter: Pieter Muller
Leden: Heike van Blom, Hendrik Donker, Fred Postma