Werkgroep Communicatie & Marketing

De nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk Belang Blokzijl, verzorgd door de werkgroep Communicatie & Marketing.

De redactie van Nieuwtjes onder de Toren bestaat uit Karin Klomp, Fred Postma en Bert van der Stelt.

Heeft u een tip voor een onderwerp in de nieuwsbrief of een activiteit voor op de agenda, mail die dan naar fredpostma@planet.nl. Belletje mag ook: 06-57778378. Redactieadres: Kerkstraat 17, 8356 DN Blokzijl.De nieuwsbrieven zijn terug te lezen op de website www.blokzijl.nl.