Uitnodiging voor alle Blokzieligers

Extra informatie-avond over beleid rond zonnevelden

In het kader van de voorgenomen plannen met betrekking tot het verduurzamen van Steenwijkerland en meer in het bijzonder de ontwikkeling van een zonneveld nabij Blokzijl, vindt op donderdag 1 april een tweede informatie-avond via Zoom plaats waarin door de gemeente een toelichting op het beleid en de voorgenomen plannen wordt gegeven. Na de presentatie door wethouder Bijl en beleidsambtenaar Tax, is er vanzelfsprekend tijd ingeruimd voor het stellen van vragen. De bijeenkomst is van 19.00 – 20.00 uur. Aanmelden kan op duurzaam@steenwijkerland.nl tot donderdag 1 april 15.00 uur. Na aanmelding ontvangt u een inlogcode. Eventuele vragen kunt u ook stellen via het genoemde mailadres.