Blokzijl in de bres voor Aly Galema

Spaar je fles tegen ALS

Enkele buurtbewewoners van Aly Galema hebben het initiatief genomen om statiegeld in te zamelen ter bestrijding van de spierziekte ALS. Aly Galema, de vrouw van Tinus Galema van MFC De Ploats, heeft ALS. Op 14 april vindt een loop- en wandelevenement plaats voor het goede doel, de lege flessenactie haakt hier bij aan. Dus als je de 14e niet in de gelegenheid bent om mee te lopen of te rennen, kun je op deze manier toch bijdragen aan de strijd tegen ALS.

De 23e februari komen kinderen langs de deur, bellen aan en zullen naar lege flessen en blikjes vragen. Het totaal aan statiegeld gaat dus naar ALS. Mocht u niet thuis zijn en toch uw statiegeld beschikbaar wil stellen, dan kunt u tussen 24 februari en 5 april terecht aan de Burg. Ten Cateweg 10.

https://blokzijl.nl/evenement/team-aly-galema-loopt-tegen-als/