Home

Menu

Home

Menu

College op bezoek bij PB Blokzijl

Stadsvisie voor Blokzijl belangrijk gespreksonderwerp

Hoe ziet de stip op de horizon eruit als het gaat om de toekomst van Blokzijl. Dát was dinsdag 14 november 2023 een belangrijk thema tijdens de ontmoeting tussen Plaatselijk Belang Blokzijl en het college van B&W. Het gesprek vond plaats tijdens een gezamenlijke lunch die volgde op de wekelijkse collegevergadering die dit keer in de Ploats in Blokzijl plaatsvond. ‘Heel waardevol om op deze manier met elkaar over diverse vraagstukken te praten. Gewoon informeel en alles is bespreekbaar. We hebben veel waardering voor de inzet van Plaatselijk Belang om het historische Blokzijl ook voor de toekomst te bewaren én te versterken’, aldus het college.

In Blokzijl wordt op dit moment gewerkt aan een stadsvisie. Op initiatief van Plaatselijk Belang en in samenwerking met de gemeente worden de waarden van de stad (dat wat behouden moet worden) en de opgaven die er liggen verwerkt in een visiedocument. Afgelopen voorjaar werd aan de hand van zes werksessies met inwoners en ondernemers gesproken en gebrainstormd over hun stad. Als een van de parels van de stad werd daarbij de havenkolk met de prachtige historische panden genoemd. Tegelijkertijd werd aangegeven dat hierin ook een uitdaging ligt als het gaat om onderhoud en verduurzaming. Ook het verkeer door de historische kern werd tijdens de werksessies als opgave genoteerd.

Tijdens het gesprek met het college stelde Pieter Muller, voorzitter van Plaatselijk Belang Blokzijl, deze en andere belangrijke vraagstukken aan de orde. Moet Blokzijl groeien, of juist niet? Moeten er meer bedrijven komen en meer toeristen? Of moet Blokzijl blijven zoals het nu is? ‘Voor ons is het belangrijkste wat Blokzijl er zelf van vindt’, benadrukt het college. ‘En dat zien we terug in de stadsvisie die begin 2024 klaar zal zijn.’

Algemene pagina's