Informatie met betrekking tot beoogd zonnepark

In de raadsvergadering van 23 april heeft de Raad het besluit genomen voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor een zonnepark nabij Blokzijl. Het Raadsbesluit over het zonnepark is gepubliceerd op 29 april en is hier te vinden. Daarnaast is het ook bij de stukken van het ontwerpbesluit gevoegd. Zie hier.
Inwoners van Steenwijkerland kunnen hun mening, bezwaar of reactie geven over dit ontwerpbesluit. Dit noemen wij een zienswijze. U kunt uw mening, bezwaar of reactie geven vanaf de datum van deze publicatie tot zes weken daarna. Deze zienswijze kunt u op de volgende manieren indienen:
– Schriftelijke zienswijze stuurt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk
– Digitaal via omgevingsvergunning@steenwijkerland
– Voor een mondelinge zienswijze kunt u bellen naar telefoonnummer 14 0521

Er kan tot en met 9 juni 2024 een zienswijze worden ingediend.

N.a.v. de zienswijzeperiode moeten eventuele zienswijzen worden beantwoord. Als er zienswijzen zijn ingediend, moeten deze beantwoord worden en e.e.a. opnieuw worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad daarna een definitieve VVGB afgeeft wordt het plan opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Hier kan dan beroep tegen worden ingesteld bij de rechtbank. Daarna volgt eventueel nog een hoger beroep bij de RvS.