Informatieavond in De Ploats op 23 mei

Laatste ontwikkelingen zonnepark en wonen

In goed overleg met de projectontwikkelaar Steenergie en de gemeente Streenwijkerland is besloten om het zoekgebied waarbinnen de beoogde locatie is opgenomen, te verplaatsen naar de noordzijde van Blokzijl onder Baarlo. Om zorg te dragen dat alle betrokken partijen waaronder de inwoners Blokzijl e.o. mee kunnen participeren in de keuze voor deze mogelijke locatie en uitvoering van het park heeft Steenergie, in nauwe samenwerking met de gemeente en met Plaatselijk Belang Blokzijl een participatieplan opgesteld. Dit plan geeft aan hoe de betrokkenheid en informatievoorziening geregeld wordt. Hieraan heeft het tot nog toe ontbroken. Op initiatief van Plaatselijk Beland Blokzijl vindt op 23 mei a.s. een informatieavond plaats in De Ploats. Inloop vanaf 19 uur, start avond 19.30 uur. Er zijn vertegenwoordigers van de gemeente en van Steenergie aanwezig om vragen te beantwoorden.

Mededeling Steenenergie mbt informatieavond: Mededeling Steenergie mbt informatieavond