Informatieavond op 22 november

Let op: alvast om in de agenda te zetten. Op dinsdag 22 november wordt in de Ploats een informatieavond gehouden door de gemeente in nauwe samenwerking met Plaatselijk Belang Blokzijl. Onderwerpen zullen (o.a.) zijn stand van zaken Noordermaten IV, nieuwe stadsvisie Blokzijl, verkeersproblematiek, Nieuwe Buurt en de laatste info met betrekking tot het beoogde zonnepark. Later volgt meer informatie over deze bijeenkomst.
Locatie: De Ploats. Aanvang 19 uur.