Informatiebijeenkomsten beoogd zonnepark

Hieronder vindt u de brief die omwonenden van het beoogde zonnepark nabij Blokzijl onlangs hebben ontvangen. Hierin wordt het proces beschreven. Bovendien geldt het schrijven als uitnodiging voor een tweetal informatieavonden in de Ploats: 18 oktober en 16 november. Aanvang 20 uur (inloop 19.45 uur). Aanmelden via info@steenergie.com

——————————————

Brief van Steenergie aan omwonenden m.b.t. beoogd zonnepark nabij Blokzijl

Door middel van deze brief willen wij u informeren over de status van het initiatief van Coöperatie Steenergie om een zonnepark vorm te geven in uw omgeving. Dat zonnepark wordt 100% lokaal eigendom. We willen u uitnodigen om mee te beslissen over de locatie, vorm en ontwerp van het zonnepark. Dit doen we in twee bijeenkomsten waarbij alleen de direct omwonenden zijn uitgenodigd. Deze avonden vinden plaats op 18 oktober en 9 november.

Inleiding en gesprekken
Op 25 april 2022 heeft u een brief ontvangen met de aankondiging van het door coöperatie Steenergie vastgestelde zoekgebied aan de noordzijde van de N333 voor duurzame energie voor zon op land. Alle in het participatieplan aangemerkte direct omwonenden zijn benaderd om persoonlijk in gesprek te gaan met onze coöperatie. Tijdens deze gesprekken zijn heel verschillende geluiden opgehaald. Van kansen tot samenwerking en zorgen tot vragen en weerstand.

Informatiebijeenkomsten
Op 23 mei en 14 juni zijn twee openbare informatiebijeenkomsten georganiseerd door coöperatie Steenergie in de “Ploats” in Blokzijl. Op de eerste avond is uitleg gegeven over het waarom van de verplaatsing van het zoekgebied en zijn vragen opgehaald, deze zijn de tweede avond beantwoord. Vragen gaan met name over het beleid voor duurzame opwek en de locatie, maar ook specifiek over zonneparken, netwerkproblematiek en proportionaliteit. Daarnaast hebben direct omwonenden aangegeven meer concreet te willen zien wat een zonnepark voor hen betekent in het zoekgebied.  ‘Hoe ziet dat eruit? Wat gaan we zien? Hoe groot? En waar in het zoekgebied.’ Ook hebben omwonenden ideeën aangereikt om samen te werken voor zon op dak en ideeën voor toepassing van de opbrengsten.

Zonnepark

Coöperatie Steenergie heeft “ROM3D” gevraagd om visualisaties te maken om vanuit diverse oogpunten diverse opstellingsvarianten te laten ervaren. Coöperatie Steenergie gaat in oktober en november graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden, zo kunt meedenken over het ontwerp en de landschappelijke inpassing. Dit gaat in samenwerking met Royal Haskoning DHV in opdracht van met coöperatie Steenergie plaatsvinden. Gemeente Steenwijkerland en Plaatselijk Belang Blokzijl zijn hierbij uitgenodigd.

Werkgroepbijeenkomsten 18 oktober en 16 november 2022

De werkgroepbijeenkomsten zijn gepland op 18 oktober 2022 en 16 november 2022. Inloop vanaf 19.45 uuren start om 20.00 uur in de “Ploats” en zijn alleen bedoeld voor genodigden (alle direct omwonenden). U bent welkom. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze bij te wonen houden we u graag op een andere manier op de hoogte van de voortgang of halen we uw input en visie graag persoonlijk op. Heeft u wensen daarover laat het ons weten via info@steenergie.nl.

Tijdens de eerste werkgroepbijeenkomst laten we 3D varianten zien en gaan we in gesprek over kansen en zorgen. Verder gaan we in gesprek over uw vragen en zorgen. In de tweede bijeenkomst hopen we een gezamenlijk conceptontwerp te presenteren waarop gereageerd kan worden met aanvullende opmerkingen en wensen.

Vervolgproces
Na de bijeenkomsten in oktober en november presenteren we de uitkomsten naar alle inwoners van Blokzijl en verdere omgeving.

Samenstelling werkgroep
De werkgroep zal bestaan uit enkel omwonenden van het zoekgebied. Dit zijn bewoners van de Kuinderdijk, de Marknesserweg en de Uiterdijkenweg. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via info@steenergie.com

Met vriendelijke groet,
Coöperatie Steenergie

Jurjen Helfrich
voorzitter