Inloopavond zonnepark op 4 oktober

Uitnodiging Steenergie voor open inloopavond zonnepark Blokzijl

Op woensdag 4 oktober houdt Steenergie een open inloopavond over het mogelijke zonnepark nabij Blokzijl. Tijdens deze avond gaan Plaatselijk Belang Blokzijl, coöperatie Steenergie en gemeente Steenwijkerland opnieuw in gesprek met belangstellenden en omwonenden en geven inzage in het herziene voorstel. De inloopbijeenkomst wordt gehouden in De Ploats in Blokzijl. Welkom vanaf 20.00 uur, inloop tot 22.00 uur.

Zonnepark de Hoop

De voorgaande bijeenkomsten stonden in het teken van het ophalen van vragen vanuit de gemeenschap en het geven van informatie over het zonnepark. Na vele interessante gesprekken met omwonenden, belanghebbenden en grondeigenaren hebben wij alle informatie kunnen verzamelen om het voorstel te herzien. Steenergie staat voor 100% lokaal eigendom en wil de lusten en zo ook het eigenaarschap lokaal bieden. Iedereen kan meedoen in een stukje zonnepark.

Om de visie van Zonnepark De Hoop tastbaar te maken, biedt Steenergie de mogelijkheid om het park driedimensionaal te bekijken. Aanschouw het project en krijg een gevoel van hoe het zal passen in het landschap. Tijdens de avond is er ruimte om vragen te stellen aan Gemeente Steenwijkerland, Plaatselijk Belang Blokzijl en Steenergie.

Coöperatie Steenergie heeft sinds 2021 diverse contactmomenten gehad met de omwonenden, belanghebbenden, inwoners uit Blokzijl, gemeente Steenwijkerland en Plaatselijk Belang Blokzijl. In de periode van de start tot aan nu zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd en heeft Steenergie de wensen, behoeften en kansen van eenieder leren kennen wat ervoor gezorgd heeft dat Steenergie het eindplan wil presenteren.

Details open inloopavond Zonnepark de Hoop
Locatie: MFC de Ploats, Groenestraat 18
Datum: Woensdag 4 oktober 2023
Tijdstip: welkom vanaf 20.00 uur, inloop tot 22.00 uur
Programma: Inloopbijeenkomst
Opstelling zaal: splitsing vier onderwerpen
Onderwerp: Inzage herziene plan zonnepark de Hoop Blokzijl

Aanmelden is niet nodig het betreft een open inloopavond.

Bijgaand het volledige communicatieplan van Steenergie mbt beoogd zonnepark.

Communicatieplan Steenergie - Omgevingsbijeenkomst Blokzijl 04102023-1