Invoering papiercontainer

Het afgelopen jaar heeft de gemeente met alle papier inzamelende organisaties in onze gemeente gesproken over de invoering van blauwe minicontainers. De papier inzamelende organisaties in Sint Jansklooster, Wanneperveen, Belt-Schutsloot, Giethoorn, Blokzijl, Blankenham, Dwarsgracht, Kuinre, Kalenberg, Ossenzijl en Eesveen/De Bult zijn akkoord met de invoering van de blauwe minicontainer voor oud papier. Deze organisaties krijgen de mogelijkheid om vanaf 2025 tijdens de inzameling vrijwilligers (bijrijders) te leveren om te helpen met het legen van de containers. Hiervoor ontvangen ze dan een vergoeding om hun gederfde inkomsten voor het oud papier op te vangen. De papier inzamelende organisaties in Steenwijkerwold, Tuk, Paasloo, Willemsoord en Oldemarkt willen de inzameling van papier graag houden zoals het is met afzetcontainers. Ook voetbalvereniging VV Steenwijk wil het brengpunt voor eigen rekening en risico houden. Wij respecteren deze keuzes.
Op locaties waar het niet mogelijk is met minicontainers in te zamelen, zal de gemeente maatwerk gaan leveren. Het gaat dan om specifieke locaties, zoals hoogbouw, appartementencomplexen en woningen aan het water. We willen onderzoeken of we het oud papier daar met verzamelcontainers (ondergronds of bovengronds) kunnen gaan inzamelen. Bij kleinere complexen kunnen we wellicht ook met collectieve blauwe minicontainers werken. De keuze van het systeem en de locaties willen we in overleg met de bewoners gaan vormgegeven.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Willem van Dalen, via telefoonnummer 06 29 08 12 37 of via e-mail: janwillem.van.dalen@steenwijkerland.nl.