Irritatie troef tijdens voorlichtingsavond zonnepark Blokzijl/Baarlo

‘Te groot’ en ‘te dichtbij Blokzijl’ vormden de belangrijkste basis van de kritiek op de plannen van gemeente en Steenergie om een zonnepark in de nabijheid van Blokzijl te realiseren. Dinsdag 14 juni vond de 2e informatieavond plaats in de Ploats. Aanwezig om vragen te beantwoorden waren vertegenwoordigers van de gemeente, Steenergie en Plaatselijk Belang Blokzijl. In de zaal vooral mensen die tegen zijn of in ieder geval moeite hebben met de plannen.

Aan het begin van de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe zo’n park er uit zou kunnen zien. Met veel groen, eventueel grazende schapen tussen de panelen door en afgezet door heggen. Het gaat onder andere ook over de hoek waarin de panelen komen te liggen en of je daar last van kan ondervinden als je op de dijk fietst. Het gaat ook om de aansluiting op een station in de buurt (vlakbij in Luttelgeest) wat het voor de exploitatie makkelijker maakt het park vlak onder Baarlo te situeren. Andere locaties zijn daardoor minder of helemaal niet geschikt.

Wat bij sommige aanwezigen vooral steekt is dat het beoogde park sowieso te groot is. ,,Er is door de provincie in haar beleid gesteld dat er kleine velden bij kleine kernen mogen komen. Dus waarom dan 30 hectare bij Blokzijl’’, vraagt iemand. ,,We hebben daar tot nu toe nog steeds geen antwoord op gekregen. Ook hebben we nog geen reactie waarom er vlakbij een historisch stadje, een van de parels in NW Overijssel , een zonnepark zou moeten komen.’’ Sommige bezoekers van de avond geven ook aan het gevoel te hebben dat een en ander al besloten is.

Verder zijn er vragen over welke compensatiemiddelen er zijn voor de inwoners van Blokzijl mocht het park er toch komen. Wensen op dat vlak lopen van woningen, geld voor verenigingen, steun voor het zwembad naar de realisatie van een rondweg. Afgesproken wordt dat tijdens de volgende samenkomst een beeld wordt geschetst over hoe het park er uit zou kunnen zien, waarbij het zicht er op vanuit verschillende standpunten ook meegenomen zal worden. Dan kan er een beter beeld ontstaan van de impact op de omgeving.