Laatste sessie stadsvisie goed bezet

De derde en laatste sessie met betrekking het samenstellen van een nieuwe stadsvisie voor Blokzijl, trok vorige week ruim 20 deelnemers naar De Ploats. Tijdens het voorstelrondje kreeg iedere deelnemer de gelegenheid alvast een punt van zorg of een idee naar voren te brengen. Daar werd volop gebruikt van gemaakt. Daarna eerst aan het buffet en vervolgens werd aan twee tafels dieper ingegaan op het vraagstuk welke onderwerpen voor de komende jaren van belang zijn. Ook hier ging het uiteraard weer over wonen, over verkeer, ook toerisme, over onderhoud van de openbare ruimte en de vaarroutes, maar ook ook bijvoorbeeld over de grootte van het bedrijvengterrein.
Deze keer was er ook veel aandacht voor het verbeteren van de fiets- en wandelpaden rond Blokzijl, zodat er een fraaiere maar ook veiligere aansluiting komt richting met name Blankenham en Vollenhove. De gemeente gaat nu in nauw overleg met Plaatselijk Belang Blokzijl een eerste conceptversie van de visie op papier zetten. Later zal dat document eerst weer met de inwoners worden gedeeld, voordat een en ander definitief wordt vastgelegd en aan de Raad zal worden aangeboden.