Onderzoek evenementen Steenwijkerland

In november 2023 deed het Inwonerspanel Steenwijkerland een onderzoek naar evenementen in de gemeente. 580 deelnemers vulden de vragenlijst in. Hieronder een aantal uitkomsten uit het onderzoek:

– 73% van de deelnemers bezocht de afgelopen 24 maanden 1 of meer evenementen in Steenwijkerland. De meest genoemde evenementen zijn Kopje Cultuur, de Midweek/Vestingfeesten, de corso’s, Dicky Woodstock en de gondelvaarten.
– Gemiddeld gaven de deelnemers de bezochte evenementen een 8. Ze zijn vooral te spreken over de organisatie van de evenementen.
– De meeste deelnemers krijgen of zoeken informatie over evenementen via de krant, reclameborden langs de weg of via bekenden. Ook sociale media van de evenementen zelf zijn een informatiebron. Deze worden meer gebruikt door deelnemers van 55 jaar en jonger dan door oudere deelnemers.
– 66% van de deelnemers was niet actief betrokken als vrijwilliger, sponsor of organisator. Inwoners uit Steenwijk waren minder vaak betrokken dan deelnemers uit andere kernen. Van de 66% die niet actief is, wil 27% dat wel.
– Het merendeel van de deelnemers vindt evenementen belangrijk voor de Steenwijkerlandse economie, het woonplezier en het imago van Steenwijkerland.
– 47% van de deelnemers vindt dat evenementen voldoende verspreid over de gemeente zijn. 40% van de deelnemers vindt dat evenementen voldoende verspreid over het jaar zijn.
– Ongeveer 60% van de deelnemers vind dat er niet te veel evenementen zijn, de evenementen niet voor te veel overlast zorgen, voldoende gevarieerd zijn en rekening moeten houden met duurzaamheid.

Wilt u meer lezen? Alle uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op www.steenwijkerlandpeilt.nl onder het kopje ‘Nieuws en resultaten’. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij het maken van de evenementenvisie van de gemeente. Begin april zal deze visie klaar zijn.