Tijdelijke afsluiting Duinweg

Bericht van Boskalis Nederland m.b.t. tijdelijke afsluiting Duinweg

Zoals aangekondigd in eerdere bouwbrieven is Boskalis Nederland hard aan het werk voor het project “De Wieden”. Met deze brief willen wij u informeren dat wij genoodzaakt zijn de Duinweg tijdelijk af te sluiten.

Afsluiting Duinweg

In tegenstelling tot de informatie die wij vermeld hebben in eerder verstuurde brieven, zijn wij genoodzaakt de Duinweg tijdelijk af te sluiten voor maximaal 5 dagen. Deze afsluiting geldt voor alle weggebruikers, inclusief fietsers en wandelaars en vindt plaats in week 43. Vanaf maandag 23 oktober (07:00 uur) tot uiterlijk vrijdag 27 oktober (17:00 uur) is een deel van de Duinweg, ten zuiden van de brug, afgesloten. De werkzaamheden zullen, afhankelijk van het weer, maximaal 5 werkdagen in beslag nemen. Vanaf maandag 9 oktober wordt de afsluiting kenbaar gemaakt met verkeersborden langs de weg.

Aanleg klepduiker

De reden van de afsluiting is dat wij onder de Duinweg een klepduiker aan moeten leggen. Door de klepduiker (een kunststof buis met aan één zijde een regelbare schuif) kan water gecontroleerd binnen gelaten of vast gehouden worden. De klepduiker verzorgt het afvoeren van overtollig water vanuit het gebied ten oosten van de Duinweg richting het onlangs gebouwde gemaal ten westen van de Duinweg. Via het onlangs gebouwde gemaal kan vervolgens het water het Ettenlandsch Kanaal ingepompt worden. Wij hebben echter geconstateerd dat het aanleggen van de klepduiker bemoeilijkt wordt door de aanwezigheid van kabels en leidingen in de wegberm. Om te voorkomen dat schade aan de kabels en leidingen ontstaan, zijn wij genoodzaakt het werk anders uit te voeren dan eerder voorzien. Dit betekent dat wij langer bezig zijn en om die reden de weg tijdelijk moeten afsluiten.

Wat betekent dit voor direct aanwonenden?

Wij hebben de hinder van deze afsluiting zoveel mogelijk proberen te beperken door deze bewust te plannen na de zomerperiode en buiten het oogst- en maaiseizoen. Helaas kunnen wij de hinder niet volledig wegnemen. Dit betekent voor u dat u, uw visite en / of uw leveranciers in week 43 voor maximaal 5 dagen geen gebruik kan / kunnen maken van dit deel van de Duinweg waar wij de klepduiker aanleggen en om moeten rijden. De omleidingsroute loopt over de Weg van Twee Nijenhuizen (langs gemaal Stroink) en de Duinigersteeg en wordt door middel van verkeersborden langs de weg aangegeven. Voor de omleidingsroute zie het bijgevoegde kaartje.

Vragen?

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dewieden@boskalis.com of direct contact opnemen (bellen of app) met ondergetekende. Zij is bereikbaar op 06 11 25 52 85.

Inloopspreekuur

Boskalis is aanwezig met een keet langs de Duinweg. Als u nieuwsgierig bent naar verdere informatie of naar het verloop van de grondwerkzaamheden dan vertellen wij u daar graag meer over. Daarom bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur bij ons in de keet langs de Duinweg. Dit is op dinsdagen van 10.00 — 11.00 uur, in de periode dat de grondwerkzaamheden worden uitgevoerd.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Heleen Broier (Omgevingsmanager)
Boskalis Nederland B.V.