Home

Menu

Home

Menu

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Blokzijl

Plaatselijk Belang Blokzijl nodigt u, mede namens Stichting Blokzijl Events, Stichting de Stad Blokzijl, de VTRB, Business Netwerk Blokzijl, de gezamenlijke horeca Blokzijl en MFC de Ploats uit voor een feestelijke nieuwjaarsreceptie op zaterdag 14 januari.
In MFC de Ploats willen we samen met u een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. We nemen u mee in de ontwikkelingen die voor 2023 gepland staan. Maar een blik vooruit kan niet zonder een terugblik over 2022. Een jaar waarin het leven hier en daar weer naar het oude normaal terug ging en sommige evenementen gelukkig weer door konden gaan na versoepelingen op gebied Corona. Dat bracht weer wat kleur op de wangen. Zo was het jubileumfeest 350 jaar Stad Blokzijl een groot succes. Er waren echter helaas ook verdrietige momenten, zoals nog maar kort geleden het noodlottige ongeval van Rokus Schipper.

Op de 14e willen we samen met u het glas heffen op een voorspoedig en gezond 2023.
Ontvangst is vanaf 15 uur
Toost op het nieuwe jaar: 16 uur
Bekendmaking Vrijwilliger/ster van het Jaar 2021-2022
Bijeenkomst duurt tot uiterlijk 18 uur
Muzikale omlijsting: Wim Louvet

Koffie/thee bij binnenkomst en twee consumpties worden u aangeboden door de uitnodigende organisaties: Stichting Blokzijl Events, Stichting de Stad Blokzijl, VTRB, Business Netwerk Blokzijl, de gezamenlijke horeca Blokzijl, MFC de Ploats en Plaatselijk Belang Blokzijl. Vanwege inschatten catering wordt aanmelden op prijs gesteld: info@deploats.nl

Verkiezing ‘Vrijwilliger/ster van het Jaar 2021-2022’

Waar zouden wij zijn zonder vrijwilligers? Juist: nergens. Vrijwilligers zijn de radertjes die tal van zaken in de samenleving geheel belangeloos laten draaien. In 2020 is voor het eerst deze prijs uitgereikt aan Steven de Jonge tijdens een Nieuwjaarsfestival georganiseerd door COOP Veenstra en het Prins Mauritshuis. Nu, na de nare coronaperiode, is het belangrijk dat er ieder jaar weer stil wordt gestaan en dank wordt betuigd aan al die jonge en oudere bewoners uit Blokzijl die op wat voor manier dan ook een rol spelen als vrijwilliger voor een lokale activiteit. Zij zijn onmisbaar en heel vaak onzichtbaar!
De verkiezing van de ‘vrijwilliger van het jaar’ staat in feite symbool voor het uitspreken van onze waardering en zichtbaar maken van al het werk van deze vrijwilligers. Wie is voor u de beste of de meest in het oog springende vrijwilliger/ster van het afgelopen jaar of eigenlijk jaren? Wie mag tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2023 het mooi beeldje als eerbetoon ontvangen?
Nominaties graag naar nominatievrijwilliger@blokzijl.nl

Algemene pagina's