Up-date Steenenergie mbt ontwikkelingen zonnepark

Plaatselijk Belang Blokzijl heeft onderstaande update ontvangen van de coöperatie Steenenergie m.b.t. ontwikkelingen zonnepark Blokzijl.

Update zonnepark coöperatie Steenergie

Het is een tijd geleden dat jullie van coöperatie Steenergie en de zonneparkontwikkelingen hebben gehoord. De reden voor de stilte is dat wij wachtten op uitsluitsel van de provincie op de reactie op ons voorstel voor de vormgeving van het zonnepark en de inpassing ervan. Omwonenden hebben eind vorig jaar aangegeven wat hun wensen zijn. Deze hebben wij meegenomen naar de provincie.
Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgehad. Sommige wensen kunnen ingewilligd worden anderen om redenen niet. Provincie en gemeente kunnen grotendeels meegaan in het huidige voorstel voor de vormgeving van locatie Baarlo. Positief waren zij over de kleinste omvang en de combinatie met recreatiegebied en wandelpad. Over de afgrenzing en uit het zicht houden van het zonnepark wordt grotendeels meegegaan in de wensen van de omwonenden met een dijk en struweel.
Daarnaast onderzoeken we momenteel kansen voor een zonnepark in de  Baarlingerpolder. Hoe de locaties zich tot elkaar verhouden moet nog duidelijk worden in de tijd en is mede afhankelijk van de uitkomsten van verder onderzoek en overleg met gemeente en provincie.
Graag organiseren we in september een nieuwe bijeenkomst over het definitieve ontwerp van locatie Baarlo. We komen eind augustus met een uitnodiging en agenda. Wie naar aanleiding van dit bericht met ons in gesprek wil, kan een afspraak maken via mail, telefoon. Aarzel niet, we leren je graag beter kennen via info@steenergie.com of via telefoon  0521-202014.

Met vriendelijke groet,
Coöperatie Steenenergie