Update enquête toekomst Blokzijl

Inmiddels is het voor velen (gelukkig!) de vakantieperiode en genieten we allemaal van een mooie zomer. In de enquête van afgelopen februari hebben we u beloofd u op de hoogte te houden en te informeren over de voortgang. In deze update vertellen we u meer:
Als startpunt voor een nieuwe stadsvisie voor Blokzijl is een aantal maanden geleden onder de bevolking van Blokzijl een schriftelijke enquête verspreid. De vragenlijst bestond uit 11 onderdelen waarin de bewoners gevraagd werd om over de toekomst van Blokzijl na te denken. In de enquête kwamen onderwerpen aan de orde met betrekking tot huisvesting, verkeersproblematiek, aantrekkelijkheid voor toeristen, winkelaanbod, woonomgeving, middenstand, voorzieningen onderhoud monumentale panden, etc. Gevraagd werd om met betrekking tot de gepresenteerde thema’s met name ook ver vooruit te denken.

Van de in totaal 593 huis aan huis verspreide enquêteformulieren zijn er 328 ingevulde exemplaren terug ontvangen. Een percentage van 55,3 %. Daarmee mogen de uitkomsten grotendeels representatief genoemd worden. Op 18 mei zijn de uitkomsten van de enquête gepresenteerd en toegelicht tijdens de Algemene Leden Vergadering. Er blijkt, zoals verwacht, een groot draagvlak te zijn voor de kwaliteit van ons mooie stadje. Iedereen roemt de gemeenschapszin, de fraaie kern en de prachtige omgeving. Dit vindt zowel de geboren Blokzieligers (29%) als de nieuwe Blokzieligers (71%). Er blijkt veel interesse te zijn in het uitbreiden van het winkelbestand en sportfaciliteiten. Ook de aanwezigheid van onderwijs wordt als essentieel bevonden.

Naast het genoemde worden ook de onderwerpen wonen, werken en bereikbaarheid als zeer belangrijke en urgente zaken benoemd. Voorbeelden die uit de enquête komen zijn; een noodzaak voor betaalbare woningen onder andere voor starters. Daarnaast is er een opvallend grote wens voor velen om in een appartement te kunnen wonen. Veel seniore inwoners willen wel verhuizen maar het aanbod is er niet en dit beperkt de gewenste doorstroming.

In de enquête zijn er vragen gesteld over de verkeersproblematiek en daar is een goede input op gegeven. Er zijn knelpunten in de bereikbaarheid en er zijn knelpunten in de soms tegenstrijdige belangen en/of standpunten.

Met de informatie en wensen uit de enquête wordt er nu verder vanuit Plaatselijk Belang Blokzijl gewerkt aan een nieuwe Stadsvisie, waarbij duidelijk ook alle in het verleden gevormde commissies en werkgroepen hun aandeel zullen leveren en iedere inwoner de gelegenheid krijgt vooraf kennis te nemen van de plannen en hun mening daarover te geven. Dit zullen we via informatieavonden in het najaar organiseren. Ook zal de gemeente betrokken worden in dit proces doordat we ook van die kant professionele ondersteuning toegezegd hebben gekregen.

Wij horen graag uw reacties!
Reacties kunnen naar het volgende e-mailadres: info@blokzijl.nl