Verslag algemene ledenvergadering PB Blokzijl 

Op 2 mei vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van Plaatselijk Belang Blokzijl plaats. De kleine zaal van MFC De Ploats zat lekker vol toen voorzitter Pieter Muller de vergadering opende. Er kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals de infrastructuur in en rond Blokzijl, de woonplannen, duurzaamheid (zonnepark) en de stadsvisie. Bestuurslid Emile van Waegeningh leidt de werkgroep die zich samen met enkele ambtenaren van de gemeente Steenwijkerland buigt over de totstandkoming van de nieuwe stadsvisie. Begin juni worden enkele sessies gehouden, eveneens in De Ploats, alwaar Blokzieligers kunnen meedenken over de toekomstige vorming en inrichting van Blokzijl en omgeving.
Na de pauze was er een korte presentatie met betrekking tot de communicatie vanuit PB Blokzijl. Bestuurslid Fred Postma zit tevens in de commissie communicatie. Vanuit die commissie worden nieuwsbrieven gemaakt en wordt de website en facebook bijgehouden. Op de website onder andere veel aandacht voor evenementen en verenigingen. Bedrijven kunnen ook genoemd worden op de site. Bezoekers van Blokzijl kunnen er ook op terecht om te zien welke actuele activiteiten, restaurants, winkel, hotels en campings er allemaal in en rond Blokzijl zijn.
In het bestuur vonden de afgelopen periode enkele wisselingen plaats. Twee leden zijn gestopt als bestuurslid (zie foto): lid Berry van Egten en penningmeester Alfred Meedendorp. Jan Langelaar van B&B ‘Vergeet me niet’ neemt de functie van penningmeester over en Angelique Wouters is toegetreden als nieuwe secretaris.


Alfred Meedendorp (links) en Berry van Egten namen
tijdens de ALV afscheid als bestuurslid van PB Blokzijl.