Vervolgbijeenkomst zonnepark Blokzijl

Tijdens de vorige informatieavond over het beoogde zonnepark bij Blokzijl is afgesproken om nog openstaande vragen en opmerkingen later in behandeling te nemen. Op 14 juni a.s. worden deze vragen beantwoord. Deze tweede avond wordt gehouden in De Ploats en start om 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.

Ontwerp

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat omwonenden en inwoners van Blokzijl invloed hebben op de besluitvorming (en het ontwerp) van het park. Daarnaast is er tijdens de eerste avond ook gesproken over participeren in het zonnepark zodat het park lokaal eigendom wordt en de lusten in Blokzijl blijven. Hebt u hier ideeën over of wilt u graag meedenken in de vormgeving hiervan? Dit kunt u ook tijdens de aanstaande bijeenkomst aan de orde stellen.

Keukentafelgesprekken

Met veel omwonenden van het zoekgebied zijn door mensen van Steenergie de afgelopen weken zogeheten keukentafelgesprekken gevoerd. Toch heeft coöperatie Steenergie nog niet iedereen gesproken. Wilt u alsnog met coöperatie Steenergie in gesprek? Laat ook dit weten tijdens deze vervolgbijeenkomst.