Woonrijp maken Noordermaten III

In de week van 12 september wordt in opdracht van gemeente Steenwijkerland gestart met het woonrijp maken van Noordermaten III. Het werk betreft het verwijderen van de bestrating en weer opnieuw aanbrengen van de bestrating in de rijbaan, parkeerplaatsen en de voetpaden. Het werk is in 3 fases verdeeld (zie bijlage) maar er zal ongeveer 80 meter lengte rijbaan per keer worden verwijderd om zo de overlast te beperken. Fase 1: Kerhoflaantje – Zuiderpolderweg week 38 t/m week 40 Fase 2: Burgemeester ten Cateweg week 41 t/m week 45 Fase 3: Burg Nilandtweg – Burg Coldeweyweg week 46 t/m week 50. De aannemer IMT Staphorst vraagt begrip voor mogelijke overlast. Voor een vlotte uitvoering is medewerking onmisbaar. We vragen om de rijbaan vrij te houden, eventuele wegafzettingen intact te laten en auto’s buiten de afzetting te parkeren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

De aannemer zal proberen de overlast tot een minimum te beperken. Maar als er toch onoverkomelijke problemen worden ondervonden door de werkzaamheden, bel dan gerust met onze uitvoeder de heer Albert Dunnink. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 57 484547. Voor vragen aan de gemeente kan contact worden opgenomen met Arjan Wicherson, gemeentelijk toezichthouder, bereikbaar via arjan@wicherson-im.nl of telefoonnummer 06 20010246.

De gemeente Steenwijkerland heeft op afgelopen inloopbijeenkomst van 22 juni in “De Ploats” in overleg met de aanwezige bewoners en Plaatselijk Belang besloten de Burg. van Ommerenweg voorlopig niet woonrijp te maken vanwege verwachte woningbouwontwikkeling direct aan deze straat en kans op schade hierdoor. Bij gelegenheid zal de gemeente wanneer er grond vrijkomt het laag gelegen weiland alvast beperkt ophogen.

2022-09-07 Bewonersbrief IMT Blokzijl met bijlage (1)