Home

Menu

Home

Menu

Druk bezochte informatieavond PB Blokzijl

Het bestuur van Plaatselijk Belang Blokzijl vond het hoog tijd worden om wat zaken terug te koppelen richting bewoners. Tevens wilde de gemeente informatie over Noordermaten IV met ons delen. Aldus werd een gezamenlijke informatieavond georganiseerd. Vandaar dat De Ploats werd afgehuurd om op 22 november jongstleden een informatieavond te houden. Tijdens deze zeer druk bezochte avond, er waren circa 150 bezoekers, werden de bewoners bijgepraat over diverse lopende onderwerpen.   Voorzitter Pieter Muller van PB Blokzijl stond eerst stil bij het overlijden van Rokus Schipper. Ter nagedachtenis aan deze even aimabele als bijzondere inwoner werd een minuut stilte gehouden.

Daarna stonden verschillende onderwerpen op de agenda. Eerst werd het woord gegeven aan Emile van Waegeningh, voorzitter van de werkgroep Stadsvisie. Die schetste de stand van zaken en het vervolgtraject voor het opstellen van de visie. In de stadsvisie zal aandacht zijn voor zaken als verkeer, wonen, toerisme, duurzaamheid, (sport)faciliteiten. Kor van der Velde, gebiedscoördinator van de gemeente Steenwijkerland vertelde hierna dat de gemeente ondersteuning gaat verlenen bij de realisatie ervan en gaat helpen met de organisatie van een aantal bijeenkomsten, zodat bewoners zoveel mogelijk betrokken worden bij het opstellen van de stadsvisie.
Verder ging Pieter Muller in op de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het beoogde zonnepark in de directe nabijheid van Blokzijl. Ook schetste hij hoe het ervoor staat met de verdere ontwikkeling van de Nieuwe Buurt. Wetland Wonen heeft haar plannen voor de ontwikkeling van de beoogde start/koop woningen helaas naar beneden bijgesteld waardoor er uiteindelijk slechts 4 start/koop woningen gerealiseerd worden alsmede 9 sociale huurwoningen waarbij voor 5 hiervan  met  voorrang voor starters.
Een ambtenaar van de gemeente nam hierna het stokje over om dieper in te gaan op het project ‘Noordermaten IV’. De gemeente verstrekte uitvoerig de laatste informatie rondom   indeling kavels en inrichting van het gebied waarbij tevens een grote waterpartij onderdeel van het plan zal uitmaken. Vragen vanuit de zaal gingen vooral over de woonprojecten. ‘Wanneer zijn die klaar’, wilde verschillende mensen weten en ‘kunnen bewoners voorrang krijgen bij de toewijzing van huizen?’

Website PB Blokzijl

Voor volgende bijeenkomsten en nieuws over zaken die spelen in Blokzijl wordt verwezen naar de vernieuwde website van PB Blokzijl: www.blokzijl.nl. Daar kunnen belangstellenden ook terecht om lid te worden van PB Blokzijl en ook kunt u zich daar abonneren op onze digitale nieuwsbrief.

Algemene pagina's