Extra sessie stadsvisie Blokzijl

Op 6 juli vindt een extra sessie plaats voor bewoners om mee te praten over de toekomstvisie van Blokzijl. Voor aanmelden zie onderaan dit artikel.

Op 6 en 8 juni jongstleden kregen bewoners de gelegenheid om hun visie over Blokzijl niet alleen met elkaar, maar ook met de gemeente en met het bestuur van PB Blokzijl te delen. Plaats van handeling was De Ploats waar tussen de tafeldiscussies door tevens een maaltijd met elkaar werd gedeeld. Doel van de sessies is om samen te werken aan een nieuwe stadsvisie voor de komende jaren. De bevindingen worden samengevoegd met de eerdere input die veel bewoners leverden via de enquête. Op 6 juli volgt nog een ingelaste sessie voor mensen die eerder niet in de gelegenheid waren aan te schuiven. Daarna wordt een concept stadsvisie samengesteld die eerst weer zal worden voorgelegd aan de bewoners van Blokzijl, waarna de definitieve versie eveneens aan de Raad zal worden voorgelegd.

Extra sessie 6 juli.
Tijdstip 17 tot 21 uur.
Locatie: De Ploats.

Klik hier om je aan je melden.