Ontwerp Noordermaten IV ter inzage

Zoals eerder aangegeven is het ontwerp voor de uitwerking van Noordermaten IV in december 2022 ter inzage gelegd. Velen van u hebben op de avond van Plaatselijk Belang eind november kennis genomen van de inrichtingsschets. Daarin viel de grote centrale waterpartij op. Op de ‘Verbeelding’ (= de plankaart) die bij de ontwerp ‘Uitwerking’ hoort valt de waterpartij binnen de bestemming ‘Groen’. Dit leidde tot verwarring bij een aantal inwoners. Bij de gemeente is navraag gedaan en zij hebben bevestigd dat het nog steeds de bedoeling is de waterpartij aan te leggen maar dat deze bestemming meer ruimte biedt voor flexibiliteit bij de exacte situering. Dit blijkt ook uit de bijbehorende ‘Regels’ ( = Voorschriften) en uit de Toelichting. De centrale waterpartij is één van de stedenbouwkundige uitgangpunten van dit ontwerp ‘Uitwerking’. Zie onder ‘Documenten’ via de onderstaande link. Het uitgraven van de waterpartij is bovendien noodzakelijk vanwege hergebruik van deze grond op de nieuwe kavels.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.BZLNoordermatenUP-ON01