Geslaagde nieuwjaarsreceptie Blokzijl, Klaas Steenbeek Vrijwilliger van het Jaar

Zaterdag 14 januari vond op initiatief van Plaatselijk Belang Blokzijl een nieuwjaarsreceptie plaats voor alle Blokzieligers. Een primeur! Tijdens de goed bezochte en sfeervolle bijeenkomst in de Ploats blikte voorzitter Pieter Muller van PB Blokzijl terug op het afgelopen jaar, maar maakte hij ook van de gelegenheid gebruik om aan te geven wat er de komende periode allemaal te gebeuren staat. Blokzijl is bezig met het opstellen van een stadsvisie. In die visie uiteraard veel aandacht voor zaken als wonen, verkeer, toerisme, duurzaamheid, e.d. De bewoners zullen nadrukkelijk worden betrokken bij de discussie over de toekomstplannen voor Blokzijl.
Onder de aangename klanken van Wim Louvet wensten de bezoekers elkaar het beste voor het nieuwe jaar. Alleen even onderbroken door het bekendmaken van de Vrijwilliger van het Jaar 2021-2022 (zie hieronder).
De nieuwjaarsreceptie werd mede mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Blokzijl, Stichting Blokzijl Events, Stichting de Stad Blokzijl, de VTRB, Business Netwerk Blokzijl, de gezamenlijke horeca Blokzijl en MFC de Ploats. Bij ontvangst kregen alle bezoekers een kop koffie of thee aangeboden (natuurlijk met een stukje Blokzijler Brok) en twee consumptiemunten voor een paar drankjes naar keuze tijdens de receptie.

Klaas Steenbeek ‘Vrijwilliger van het Jaar 2021-2022’

Het idee om vrijwilligers te eren, komt van Alko Tolner van het Prins Mauristhuis en Gerard Veenstra van de Coop Blokzijl. In 2020 vond de eerste uitreiking plaats. Waarmee aandacht wordt gevraagd voor al die mensen die zich onbezoldigd inzetten voor de samenleving. Steven de Jonge werd toen in het zonnetje gezet voor al het vrijwilligerswerk dat hij doet voor allerlei organisaties in Blokzijl. Alko: ,,Door Corona kon het initiatief de afgelopen twee jaar geen doorgang vinden, nu pakken we de draad weer op. En mooi dat we dit nu kunnen combineren met de nieuwjaarsreceptie voor alle Blokzieligers.’’


Een blije Klaas Steenbeek met zijn vrouw Alexandra. 
Links op de foto Alko Tolner van het Prins Mauritshuis.

Het belang van vrijwilligers voor ondernemers

Alko: ,,Gerard en ik zien wat er allemaal gebeurt om de boel hier draaiende te houden, het zwembad, het verenigingsleven, hulp bij boodschappen, hulp bij schoolactiviteiten, zorgen voor bezetting in het museum, podium bouwen voor festivals, enzovoorts, enzovoorts. Dat is ook in het belang van bedrijven in Blokzijl. Daar zijn we erg dankbaar voor. De prijs moet je ook zien als een eerbetoon aan iedereen die zich inzet om Blokzijl beter en mooier te maken.’’

,,Er is volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om een stem uit te brengen. Dank daarvoor. Met ook een grote diversiteit aan kandidaten. De winnaar is een geboren en getogen Blokzieliger. Hij heeft veel functies – gehad of nog – in meerdere besturen. De laatste jaren is hij vooral actief met het reilen en zeilen van Blokzijl Events. We hebben het natuurlijk over Klaas Steenbeek.’’