‘Zware’ Dageraad wint 21e Mattenschippersrace

De 21e Mattenschippers blijkt achteraf al vrij vroeg op de dag te zijn beslist. Op het stuk tussen Jonen en de Walengracht besloot de schipper van de Dageraad een jaagploeg op de stuurboordoever uit te zetten. De latere nummer 2, het skûtsje Eenvoud, deed dat niet en verloor kostbare tijd. Mede door deze tactische keuze kon de Dageraad om 15.30 uur door het finishlint varen dat bij de haveningang van Blokzijl (de Sas) was gespannen.

Deze Mattenschippersrace werd gekenmerkt door een flinke portie wind: een groot deel van de dag stond er een dikke windkracht 4 met uitschieters naar 5. Zowel op de Beulaker Wiede als op het Zwarte Water tussen Genemuiden en Kadoelen konden de meeste deelnemers gebruik maken van optimale zeilomstandigheden en lag de snelheid hoog.

’s Ochtends om 8 uur was de zware klasse als eerste weggeschoten voor de start richting Giethoornse Meer. Daar zijn met drones prachtige beelden van gemaakt, die zijn te zien op de facebookpagina van de Mattenschippersrace. Een uur later viel het startschot van kanonnier Hendrik Nijdam voor de punters. En nog drie kwartier later startte de lichte klasse, die op hun beurt een voorsprong van een half uur kregen op vier IFKS-skûtsjes die aan een lange inhaalrace moesten beginnen.

Het werd een prachtige dag waarop – in tegenstelling tot vorig jaar – heel veel gezeild kon worden. Na het oppikken van de mat in Zwartsluis was het tot Genemuiden nog even lastig, maar vanaf dat moment kon iedereen zeilend naar Blokzijl terug. Enkele laatkomers hadden de pech dat eind van de middag de wind veel minder werd, waardoor zij pas laat in de oude Zuiderzeehaven aankwamen.

De strijd om de tweede plaats was spannend: vlak voor de finish werd de Dankbaarheid van Johannes Hobma nog ingelopen door de Eenvoud van Remy de Boer. Op de vierde en vijfde plaats eindigden twee schepen uit de zware klasse: de Karin van Hugo van Aalderen en de Catharina Anna van Jan Vriesinga.

In Café-restaurant Van Ens overhandigden het vlootvoogdechtpaar Alie en Tinus Galema de wisselprijs (een stevige vaarboom van 2 meter) aan schipperspaar Aart en Ciel te Velde van de Dageraad uit Hasselt. De bemanning werd voor een dag hard werken beloond met een medaille. Het was de tweede keer dat de Dageraad de Mattenschippersrace won en de vierde keer dat het om een schip uit de zware klasse ging. Dat bewijst dat er zaterdag een grote prestatie is geleverd.

De volledige uitslag van de 21e Mattenschippersrace is:
1.Dageraad; 2. Eenvoud; 3. Dankbaarheid; 4. Karin; 5. Catharina Anna; 6. Westenwind; 7. Nynke; 8. Willem Jacob; 9. Eemlander; 10. Nooitgedacht; 11. Disponibel; 12. Doeke van Martena; 13. 5 Gebroeders; 14. Gudsekop; 15. Goede Verwachting; 16. Emanuel.

Punterklasse:
1.Hans Schiphorst; 2, Roemer Boogaard; 3. Pim Verhoeven; 4. Rinus Ligterink; 5. Jurgen Huizinga; 6. Egbert Jan Boerema; 7. Hans Houkema; 8. Richard Brokkelkamp; 9. Koos van der Zalm.

Gemeenten willen onderzoek alternatief scenario vliegroutes Lelystad Airport

Gemeenten willen onderzoek alternatief scenario

De gemeenten Dalfsen, Hellendoorn, Raalte en Steenwijkerland willen dat er een alternatief scenario wordt onderzocht als het gaat om de vliegroutes voor Lelystad Airport. Ze dringen er bij Gedeputeerde Boerman van Overijssel op aan dat hij dit onder de aandacht brengt van Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

De Werkgroep Luchtruim Overijssel heeft een reactie ontvangen van de heer Alders van de Alderstafel op de brief van 28 februari, waarin de werkgroep zijn zorgen over de vliegroutes voor Lelystad Airport onder de aandacht brengt. De vier gemeenten hebben kennis genomen van de reactie van de heer Alders en zijn niet gerust gesteld.

Allereerst bevestigt dhr. Alders het uitgangspunt van een minimale vlieghoogte van 6000 voet. boven het oude land als ontwerpuitgangspunt voor de routes van Lelystad Airport. Hij schrijft dat in de adviezen van de Alderstafel is aangegeven dat er in belangrijke mate aan dit uitgangspunt kan worden tegemoetgekomen in de routeontwerpen. Echter dan volgt de volgende passage: “Daarbij is consequent één uitzondering gemaakt, zoals u in uw brief ook terecht aangeeft: “voor naderend verkeer uit het zuiden lijkt 6000 ft boven ‘oud land’ moeilijk realiseerbaar, vanwege het benodigde daalprofiel om de eindnadering te kunnen uitvoeren”. U geeft er in uw brief nadrukkelijk blijk van dat u zich dit realiseert en ook kunt volgen vanwege het kruisen van het aankomende en vertrekkende verkeer”.

Het bovenstaande stelt de vier gemeenten alles behalve gerust. Een ‘consequente uitzondering’ komt niet overeen met de toezegging van de staatssecretaris tijdens het Algemeen Overleg (AO) van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 23 februari 2017. De staatssecretaris gaf in het AO aan dat incidenteel een uitzondering gemaakt zal worden op de geplande vlieghoogte.

Ten tweede gaat de brief in op de uitzonderingen op de vlieghoogte van 6000 voet uitgaande van 15.000 vliegbewegingen. De planvorming van Lelystad Airport gaat echter uit van meer vliegbewegingen. Dhr. Alders schrijft dat bij een doorgroei naar de volledige 45.000 vliegbewegingen een herindeling van het luchtruim noodzakelijk is om te voorkomen dat er frequent sprake zal zijn van een uitzonderingssituatie. Maar, zo denken de gemeenten, dan is er al een situatie ontstaan waarbij er geen weg meer terug is. Daarnaast vrezen de gemeenten dat de uitzonderingssituaties die de heer Alders schetst eerder regel dan uitzondering zullen worden, zeker met een toename van het aantal vliegbewegingen.

Ze vragen daarom in een brief aan Gedeputeerde Boerman van Overijssel er bij de staatsecretaris op aan te dringen om bij de toekomstige luchtruimindeling en de nieuw te ontwerpen aanvliegroutes naar Lelystad een onderzoek in te stellen naar een alternatief scenario, dat door de Werkgroep Luchtruim Overijssel is aangedragen. Namelijk die van het principe van Continuous Descent Approach waarbij pas na Zwolle lager dan 6.000 voet wordt gevlogen. Groot voordeel hierbij is dat de wachtruimtes tevens op een grotere hoogte kunnen komen te liggen dan de 6000 voet in het huidige ontwerp. De gemeenten stellen dat de huidige indeling van het luchtruim, waarvan zij begrijpen dat deze op korte termijn ter discussie komt te staan, geen belemmering zou mogen vormen voor optimale ontwerpkeuzes.

Kerngroep

Na de bijeenkomst over de vliegroutes van Lelystad Airport met gemeenten uit de regio in het gemeentehuis in Dalfsen op maandag 6 maart, hebben Dalfsen, Hellendoorn, Raalte en Steenwijkerland aangegeven als kerngroep te willen fungeren in deze kwestie.