Op 6 februari waren opnieuw een aantal plannenmakers bijeen voor het maandelijkse overleg van Blokzijl Vitaal

Bij een korte terug- en vooruitblik blik (wat ging goed en wat kan beter) is door de aanwezigen vastgesteld dat er afgelopen jaar met veel enthousiasme en creativiteit gewerkt is aan goede ideeën die tot een onverwacht groot aantal aanvragen hebben geleid in november 2016. Een groot deel daarvan kon meteen worden gehonoreerd, een kleiner deel moest nog nader worden onderbouwd en zal naar verwachting begin 2017 alsnog worden goedgekeurd. Wat helaas nog minder goed uit de verf is gekomen is de onderlinge afstemming tussen initiatiefnemers en hun plannen. De maandelijkse bijeenkomst van BV in de Ploats is lang niet door alle aanvragers bezocht. Aanvragers wordt dringend verzocht hun plannen te bespreken tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van Blokzijl Vitaal (iedere eerste maandagavond van de maand). Dit is een pré bij de beoordeling door de Raad van Advies omdat het raakt aan een van de doelen van Blokzijl Vitaal: samenhang, borging en continuïteit van activiteiten. In het projectplan staat overigens ook dat uit elke groep die wat aanvraagt een (tijdelijk) bestuurslid aan het kernbestuur moet worden toegevoegd. Dus is aanwezigheid op de ‘vaste’ eerste maandag dan wel belangrijk.
Ook voor 2017 is weer een Blokzijl Vitaal subsidie gereserveerd van € 28.000,-, er kunnen weer aanvragen worden ingediend. In 2017 geldt als uiterste datum voor het indienen van aanvragen 1 mei 2017. De Raad van Advies beslist hierover vóór de zomer van 2017. De aanvragers moeten gebruik maken van het daarvoor opgestelde formulier, verkrijgbaar bij de voorzitter Hans van der Blom hansvanderblom@online.nl. Op dat adres kunnen ook de aanvragen worden ingediend. Overigens moeten alle projecten in 2018 op eigen kracht kunnen voortbestaan.
Tenslotte is er afscheid genomen van Vincent Rotman, de bewegingscoach van de gemeente Steenwijkerland, die vanaf het begin bij dit project betrokken is geweest. Zijn tijdelijke dienstverband met de gemeente eindigt per 1 maart. De voorzitter heeft hem bedankt voor zijn inzet en enthousiasme, die voor de start erg belangrijk zijn geweest. Hij hoopt op een even vruchtbare samenwerking met zijn opvolger.

Woeste Willem

Wat een geslaagde en succesvolle allereerste theatervoorstelling speciaal voor jong publiek in t Lam ontmoet afgelopen zondag 12 februari!
Een goed gevulde vrolijke zaal vol met (grote mensen) kinderen.
Het plezier van jong en oud viel van ieders gezicht te lezen!
Rasverteller Harro van Lien vertelde het verhaal Woeste Willem en na de voorstelling maakten 15 piraten van het Piratenkoor in Blokzijl hun opwachting.
Terwijl (groot)ouders en kinderen nog nagenoten met een plak koek, een pakje drinken, koffie/thee of wat anders zong het Piratenkoor hen toe met zeeroversliederen.
Dank aan iedereen die er was en heeft meegewerkt, inclusief de mannen van het koor! Geweldig!
En t Lam ontmoet gaat zeker vaker wat voor de jonge bezoekers organiseren!

Met een groet,
Karin Klomp

Eko-boerderij De Eerste biedt Verena een baan

Verena Veen kan haar geluk niet op nu Erik Ploer van Eko-boerderij De Eerste in Marknesse haar een vast contract heeft aangeboden.

Na haar opleiding aan de praktijkschool Stad en Esch, kwam Verena in de Deltion XXL-Groep, waar de jongeren via werken en leren een stapje dichter bij de arbeidsmarkt konden komen.

Door bemiddeling van Alko Tolner vanuit de Businessclub Steenwijkerland en John Moes, accountmanager bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst, kreeg Verena twee jaar geleden een werkervaringsplek bij deze boerderij.

Haar dagelijkse taken bestaan sinds die tijd onder meer uit twee keer per dag voeren van de dieren, het wassen van de flessen voor melk en yoghurt, kratten schoonmaken en helpen in de kaasmakerij. In de afgelopen twee jaar met tijdelijke contracten heeft Verena laten zien dat ze een waardevolle kracht is binnen het bedrijf.

In een korte terugblik, waarbij ook Alko Tolner en John Moes waren uitgenodigd, geeft Erik Ploer aan dat hij zo tevreden is over de samenwerking met Verena dat het niet meer dan logisch is dat ze een vast contract krijgt en blijft werken bij Eko-boerderij De Eerste.